• Administrators

Vilken risk är störst om du blivit fartblind?

  • Type
    Multiple choice

Answers

  • Att jag missar vägmärken och vägmarkeringar
  • Att jag missbedömer bromssträckans längd
  • Att jag inte upptäcker det som finns vid sidan av vägen
  • Att jag inte upptäcker mötande trafik

You must be logged in to see the comments.

  • Rating
4

Rated by 18 users

All members (261)

Are you sure you want to delete this member?

 

Please wait...